POLÍTICA DE PRIVACITAT

Responsable del tractament de les teves dades:

 • Identitat: Retail Experts SLU
 • DNI-NIF: B66150053
 • Adreça postal: Av. Diagonal 601, 8a Planta Barcelona 08028
 • Telèfon: +34 932.556.120
 • Correu electrònic: info@retailexperts.es
 • Delegat Protecció de dades: Retail Experts SLU
 • Contacte DPD: info@retailexperts.es

Quina és la finalitat de l’tractament de les teves dades personals?

En www.retailexperts.es tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb els següents fins:

 • Per tal de gestionar l’enviament de la informació que ens sol·licitin.
 • Facilitar als interessats ofertes de productes i serveis del seu interès.
 • Poder oferir els nostres productes i lliurar després de la compra, tant si els venem nosaltres directament com si el lliurament es fa des d’un tercer proveïdor.
 • Millorar la seva experiència d’usuari.

Per complir aquests fins elaborarem un perfil comercial d’acord amb la informació facilitada.

No es prendran decisions automatitzades en base als perfils de la base de dades.

Sí s’enviaran correus electrònics automatitzats, prèviament programats pel titular de les dades o dels seus proveïdors de serveis o assalariats, amb la finalitat d’enviar la informació de les novetats de l’bloc i dels productes comercials que s’oferiran a través d’aquesta web, tant si estan allotjats en ella com en plataformes de tercers proveïdors d’aquest servei.

També utilitzarem tot tipus de cookies que considerem adequats a la nostra empresa.

Per quant de temps conservarem les teves dades?

Les dades personals proporcionades al web www.retailexperts.es s’han de conservar durant un termini de deu anys a partir de l’última confirmació del seu interès. També es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil. Es faran desaparèixer quan se sol·liciti la seva supressió o portabilitat per l’interessat.

Legitimació

El tractament de les seves dades personals és necessari per al compliment de les obligacions legals derivades de el Reial Decret 1720/2001 de 21 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de protecció de dades de caràcter personal.

La base legal per al tractament de les teves dades és l’execució de la subscripció en línia a el blog o a el formulari de contacte del web www.retailexperts.es, així com l’accés a tots els productes adquirits en aquesta web.

L’oferta de productes i serveis està basada en el consentiment que se’t demana, sense que en cap cas la retirada d’aquest consentiment condicioni l’execució de serveis o el lliurament de productes pendents.

Destinataris als quals es comunicaran les teves dades

Les dades recollides a través d’aquesta web es comunicaran a altres empreses de el grup empresarial per a fins administratius interns, inclòs el tractament de dades personals de clients o empleats.

Retail Experts SLU i a qui es comuniquin les dades disposaran de normes corporatives vinculants aprovades pel Comitè Europeu de protecció de dades i disponibles en Política de privacitat

Quins són els teus drets quan ens facilites les teves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir la confirmació sobre si Retail Experts SLU està tractant dades personals que els concerneixin o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per als fins que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació de l’tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se a el tractament de les seves dades.

L’usuari també té dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades així com a revocar o retirar el consentiment de manera lliure.

Retail Experts SLU deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Les dades personals proporcionades al web www.retailexperts.es s’han de conservar durant un termini de deu anys a partir de l’última confirmació del seu interès. També es conservaran mentre es mantingui la relació mercantil. Es faran desaparèixer quan se sol·liciti la seva supressió o portabilitat per l’interessat.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets vostè pot dirigir-se per escrit a Retail Experts SLU Av. Diagonal 601, 8a Planta Barcelona 08028 o mitjançant aquest enllaç cobrint el formulari, indicant en l’assumpte “Protecció Dades”.

Els usuaris també tindran dret a presentar una reclamació davant l’autoritat de protecció de dades competent (l’Agència Espanyola de Protecció de Dades) si consideren vulnerats els seus drets.

¿Cómo hemos obtenido tus datos?

Los datos personales que tratamos en Retail Experts SLU proceden o bien de la propia web, correo electrónico, mensajería instantánea o correo postal de nuestra empresa o de empresas del grupo.

Las categorías de datos que tratamos son:

 • Datos de identificación
 • Códigos o claves de identificación
 • Direcciones postales o electrónicas
 • Información comercial
 • Datos económicos

También informamos que no obtenemos datos especialmente protegidos de forma habitual.

Si llegan a nuestra empresa datos especialmente protegidos los protegeremos de acuerdo con la normativa vigente.